Ingen dussinkonsult

Datum: 2005-11-07 17:01

BTS har enligt VA fortsatt att behandlas som en dussinkonsult istället för en tillväxtaktie av hög kvalitet som är mer motiverat.

Konsult- och utbildningsföretaget borde betalas som en tillväxtaktie av hög kvalitet, skriver Veckans Affärer. Företagskonjunkturen ser ut att puttra på åtminstone under 2006 och den fragmenterade branschstrukturen ger fortsatt bra förvärvschanser, menar tidningen. Även om BTS inte når ända upp till sitt mål att öka omsättningen organiskt med minst 25 procent är det inga problem att räkna hem aktien, skriver VA. Veckans Affärer spår att bolaget kan fortsätta att redovisa en årlig tillväxt på 15-20 procent. En värdering på 17 gånger årets vinst anses därför som alldeles för snål.
Kurs då rekommendationen gavs:
103,25 kr

Rekommendation från: Veckans Affärer

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser