Inga snabba lyft i Investor

Datum: 2001-10-17 10:55

Neutral

Investor A

Den amerikanska investmentbanken Morgan Stanley har en neutral syn på Investor.

Investmentbanken ser ingen direkt drivkraft som skulle motivera att Investor kommer att utvecklas bättre än index den närmaste tiden. Banken anser att bolaget sitter på tunga teknikinvesteringar som för närvarande inte går att påskynda eller påverka på annat sätt än att fortsätta ge mycket information om dem. Banken påpekar dock vidare att aktien har fallit mindre än OMX det senaste året och att den är en historiskt god investering. Bankens rekommendation blir neutral och vinstprognosen per aktie för helåret sänks från 13,0 till 10,3 kronor per aktie.
Kurs då rekommendationen gavs:
107 kr

Rekommendation från: Morgan Stanley

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser