Inga överraskningar i Skanska

Datum: 2000-11-27 09:10

Neutral

Skanska B

Trots flera strategiskt rätta åtgärder vidhåller Merrill Lynch en neutral inställning till bolaget.

Den amerikanska investmentbanken Merrill Lynch anser att Skanskas många förvärv och försäljningar har gjort det svårare att bedöma framtida lönsamhet. Merrill Lynch anser att Skanska är på rätt spår vad gäller strategin. Bolaget har sålt av det mesta som inte tillhörde kärnverksamheten, vilket innebär en fokusering på konstruktion samt förädling av mark och byggnader. Banken återupprepar sin neutrala rekommendation.
Kurs då rekommendationen gavs:
398 kr

Rekommendation från: Merrill Lynch

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser