Inför rapport 8/9

Datum: 2010-09-01 17:33

Clas

Clas Ohlsson rapporterar den 8 september för Q1 2010/11. Försäljningen har redan släppts och uppgick till 1324 MSEK, vilket Handelsbanken Capital Markets bedömer motsvara en negativ försäljningstillväxt i jämförbara butiker med 2 %. Banken väntar sig att bruttomarginalen ökar med 1 procentenhet till 40,5 % till följd av bättre inköp och valutaeffekter. Rörelseresultatet väntas dock minska då expansionen av butiksnätet i Storbritannien kommer att tynga marginalerna under 2010/11. Bolaget visar för närvarande svag försäljnings- och vinsttillväxt och banken ser ingen förbättring på kort sikt. Rekommendationen är Minska då banken anser värderingen vara för hög vid ett P/E-tal om 17x (2010/11).
Kurs då rekommendationen gavs:
113,25 kr

Rekommendation från: Handelsbanken

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser