Inför rapport

Datum: 2010-01-28 13:53

Bättre än index

Electrolux B

Electrolux

Electrolux rapporterar den 3 februari. I Q3 rapporten uppnådde bolaget en rekordmarginal på 8,1 % men påpekade samtidigt att vinsten blir lägre under det fjärde kvartalet. Carnegie förväntar sig en justerad marginal om 6,6 % på grund av en svagare mix, den negativa effekten från konkursen i Quelle och högre direktkostnader. Organisk försäljning väntas, enligt investmentbanken, att minska med 2 % på årsbasis till 27 941 MSEK och EBIT väntas hamna på 1 845 MSEK. EBIT är justerat för omstruktureringskostnader om 1 290 MSEK. Fritt kassaflöde beräknas landa omkring 8 MDRSEK för 2009. Carnegie tycker det ska bli intressant att se om bolaget har ”hedgat” stålkontrakt för 2010 och utifall, till vilket pris. Banken spår att råvarumaterialskostnaderna 2010 kommer att påverka bolaget negativt med cirka 0,8 MDRSEK. Den nordamerikanska marknaden verkar ha bottnat och leveranserna ökade med 6 % under Q4 09. Trots detta tror Carnegie att tillväxten endast uppgår till 2 %.
Kurs då rekommendationen gavs:
175 kr

Rekommendation från: Carnegie

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser