Inför rapport

Datum: 2010-07-15 18:24

Swedbank

Swedbank prognostiserar att Billerud kommer rapportera in ett EBIT för andra kvartalet om 180 MSEK, en klar förbättring jämfört med samma period förra året då EBIT uppgick till 42 MSEK, men något lägre än första kvartalets EBIT om 234 MSEK. Huvudorsaken till den lägre vinsten är stoppet i Gruvön, varpå den negativa effekten uppskattas till 60 MSEK. Swedbank förväntar sig att Billerud kommer att ha ökat priserna med 5 % under kvartalet och bolaget har redan annonserat om höjda priser den 1 september. På kostnadssidan, ser Swedbank en ökning på trä (35 % av totala kostnaden), medan elektricitetspriset väntats fallit aningens mellan Q1 och Q2. Förbättrad lönsamhet för papper- och kartongsdivisionerna stödjer värderingen P/E om 10 för 2010. Swedbank upprepar Köp, men sänker riktkursen från 65 kronor till 55 kronor.
Kurs då rekommendationen gavs:
48,1 kr
Riktkurs:
55 kr

Rekommendation från: Swedbank

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser