Industrivärden fullvärderad

Datum: 2003-08-25 10:58

Veckans Affärer rekommenderar sälj av Industrivärden-aktien.

Industrivärdens substansrabatt är för närvarande knappt 20 procent, vilket är historiskt lågt. VA räknar på kort sikt med en relativt begränsad värdetillväxt i Industrivärdens portfölj. Tidningen bedömer att substansrabatten kommer att ligga kvar på ungefär dagens nivå vid kommande årsskifte och att det bara finns utrymme för 7-8 procents uppgång i aktien under de närmaste 16 månaderna. Slutsatsen är därför att Industrivärden-aktien är fullvärderad.
Kurs då rekommendationen gavs:
121,25 kr

Rekommendation från: Veckans Affärer

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser