Indikationer på ett svagt Q1

Datum: 2010-01-18 16:13

Neutral

Ericsson B

Investerarna

Investerarna är beredda att rapporten för det fjärde kvartalet kommer att bli negativ och om inget dramatiskt inträffar kommer fokus snabbt att flyttas till utsikterna för 2010. Detta ses som ett år då Ericsson möter motvind från flera håll. Swedbank tror att Q1 2010 kommer att vara särskilt svagt. Kursen ligger i nuläget kring bankens riktkurs på 70 kronor och Neutral upprepas inför rapporten. Detta framgår i Swedbanks ”Morgonrådet” daterat den 18 januari.
Kurs då rekommendationen gavs:
70,775 kr
Riktkurs:
70 kr

Rekommendation från: Swedbank

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser