Incitamentsprogrammet bra både för anställda och aktieägare

Datum: 2010-09-07 17:29

Köp

H&M B

Hennes

Hennes & Mauritz tillkännagav på morgonen att ett långsiktigt incitamentsprogram kommer att lanserar. Grundplåten utgörs av en gåva från familjen Stefan Persson på ca 4 miljoner aktier, motsvarande ett värde på 1 MDRSEK. Därefter är tanken att bolaget ska göra årliga avsättningar motsvarande 10 % av utdelningsökningen. Räknat på utdelningsestimatet för 2010 (10 kronor per aktie, jämfört med 8 kronor per aktie 2009) skulle det motsvara en avsättning på 331 MSEK. Programmet omfattar alla anställda i alla de länder där bolaget har verksamhet och påbörjas 2011 om det klubbas igenom på en extra bolagsstämma som hålls den 20 oktober i år. Erik Penser FKs bedömning är att det är goda nyheter, inte bara för de anställda på H&M utan även för aktieägarna i och med att det kommer att underlätta framtida rekryteringar när bolaget fortsätter att expandera globalt. Rekommendationen är Köp med riktkurs 275 kronor.
Kurs då rekommendationen gavs:
247,5 kr
Riktkurs:
275 kr

Rekommendation från: Erik Penser Bank

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser