In-line för Ericsson

Datum: 2008-03-26 13:57

In-Line

Ericsson A

Bear Stearns ger Ericsson rekommendationen In-line

Bear Stearns ger Ericsson rekommendationen i In-line. Estimaten justeras ned efter att intressebolaget Sony Ericsson vinstvarnat under förra veckan, enligt Bear Stearns. Fler negativa faktorer som leder till nedjusteringen är den fortsatt svagare dollarn och en ofördelaktig fördelning av affärsenheterna, enligt Bear Stearns. Bruttomarginalen förväntas sjunka till 35,5 procent och rörelsemarginalen förväntas sjunka till 6,5 procent, enligt Bear Stearns. Vinst per aktie förväntas bli 0,99 kronor för 2008 och 1,17 kronor för 2009, enligt Bear Stearns.
Kurs då rekommendationen gavs:
11,51 kr

Rekommendation från: Bear Sterns

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser