Imponerande prestation

Datum: 2010-01-29 11:06

Nokia

Nokia överraskade genom att överstiga konsensusestimatet för justerat EBIT med hela 41 %, med uppvisad styrka båda inom Devices och Nokia Siemens Networks. Bruttomarginalen, ASP och volymerna var alla över förväntningarna. Bolagets marknadsandel inom ”Smartphones” ökade sekventiellt från 35 % till 40 %. Erik Penser Bank är imponerade över Nokias prestation, trots att de saknar ett bra utbud inom ”Smartphones”. Den breda styrkan över portföljen ger avkastning och strategin att flytta smartphones mot en bredare marknads ser ut att fungera. Eftersom EPB låg 15 % över konsensus med sitt 2010E EPS-estimat om 0,82 EUR, gör de nu bara små förändringar i estimaten och höjer 2010E EPS till 0,84 EUR.
Kurs då rekommendationen gavs:
101,8 kr
Riktkurs:
133,3 kr

Rekommendation från: Erik Penser Bank

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser