Icke-existerande LFL-tillväxt är inprisad i aktien

Datum: 2010-10-04 17:11

Sämre än index

Castellum

Carnegie

Carnegie har sänkt rekommendationen för Castellum till Underperform från tidigare Neutral efter den senaste tidens starka kursuppgång. Investmentbanken anser att bolaget är välskött, men att portföljen är sencyklisk och stabil i både goda och sämre tider. Därför förväntas att både NAV och den operativa överskottstillväxten kommer att ligga under sektorgenomsnittet. Vidare tror Carnegie att Castellum inte har haft någon LFL-tillväxt inom det operativa överskottet sedan bolaget noterades 1997 och banken tror att den genomsnittliga överskottstillväxten om 9,5 % enbart förklaras av investeringar. Aktien handlas till P/CE 2011e om 14x jämfört med sektorgenomsnittet om 15x. Rabatten motiveras, enligt Carnegie, av bolagets defensiva portfölj. Wihlborgs, handlas P/CE 2011e om 12x och Carnegie anser att tillväxtsprognosen för Wihlborgs ser bättre ut. Vidare handlas aktien med 18 % rabatt gentemot NAV och förväntas öka under både H2 och 2011, men endast till omkring 80 kronor/aktie vid årets slut. Den nya riktkursen är höjd till 80 kronor från tidigare 75 kronor.
Kurs då rekommendationen gavs:
87,975 kr
Riktkurs:
80 kr

Rekommendation från: Carnegie

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser