Ica höjer utdelningen Foto: Ica

Ica höjer utdelningen

Publicerad 2018-02-08 07:42:00

Rapport Ica redovisar ett resultat som var något sämre än väntat. Men intäkterna blev lite högre än väntat och utdelningen höjs en smula.

Ica redovisar ett ebit-resultat på 1.181 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2017.

Analytikerna hade räknat med ett rörelseresultat på 1.194 miljoner kronor, enligt SME Direkts prognossammanställning.

Det justerade rörelseresultatet uppgick till 1.172 miljoner kronor. Här väntades 1.194 miljoner.

Intäkterna uppgick till 27.845 miljoner kronor, mot väntade 27.737 miljoner.

Styrelsen föreslår en utdelning om 11:00 kronor per aktie för helåret (10:50). Analytikerna väntade en utdelning om i snitt 11:01 kronor.

Stigande försäljning i januari

Försäljningen i de svenska Ica-butikerna steg med 2,8 procent i januari 2018 jämfört med motsvarande månad i fjol. I jämförbara butiker var försäljningen upp 2,4 procent under månaden.

I kronor var försäljningen i de svenska Ica-butikerna 9.060 miljoner exklusive moms under månaden.

Bra början på 2018

Ica går in i 2018 med ett bra momentum, med en stark försäljning i ICA Sverige, bra resultat i verksamheterna och en fortsatt hög aktivitetsnivå i framtidssatsningarna.

Det skriver vd Per Strömberg i bokslutsrapporten.

"Vår butiksförsäljning i Sverige hade en väldigt bra avslutning på det tredje kvartalet och vi kan nu konstatera att denna utveckling har fortsatt genom årets avslutande kvartal. En sammanvägning av olika källor indikerar att vi utvecklats bättre än marknaden", skriver han.

Ica Sveriges resultat beskrivs som fortsatt högt och stabilt understött av god volymtillväxt.

"Vi har dock även i detta kvartal en lägre vinstdelning, och utöver det ett svagt resultat inom non-food, vilket främst berodde på ett högt kampanjtryck i början av kvartalet", skriver Per Strömberg.