”I år krävs två helt olika placeringsstrategier” Foto: Eric Risberg

”I år krävs två helt olika placeringsstrategier”

Publicerad 2016-01-07 06:00:00

Börsguiden Techboomen och den ökade konkurrens den medför i många sektorer är en del av förklaringen till de låga marginaler som redovisats av bolag från den "gamla ekonomin" under det gångna året. Inför 2016 är det därför viktigt att placera utifrån två sinsemellan helt olika strategier.

Vi befinner oss just nu i en brant teknologisk utvecklingskurva som drivs av företrädesvis amerikanska bolag. När vi ska välja hur vi investerar måste strategin vara tudelad. I USA väljer vi tillväxtaktier kopplade till teknologi och innovation, men i Europa är det värdeaktier som gäller.

Det skriver Christophe Donay, chefstrateg på den schweiziska banken Pictet, i marknadsbrevet Perspectives inför det nya året.

Ett av skälen till att många bolag från ”den gamla ekonomin” visat låga marginaler under 2015 är techboomen och den hårdnande konkurrensen som den för med sig i många sektorer.

Denna techboom leds av framför allt amerikanska företag, och det i sin tur tvingar fram en tudelad placeringsstrategi: i USA rekommenderas tillväxtaktier med koppling
till teknik och innovation, i Europa värdeaktier.

Innovationsekonomin förutspås dessutom bli än mer påtaglig under det nya året. Beteckningen GAFA, Google, Amazon, Facebook och Apple, är de ledande amerikanska företrädarna för denna högteknologiska trend.

Det fortsatta tappet i tillväxt, främst hos europeiska bolag, gör det komplicerat att välja en entydig investeringsstrategi för det nya året. Förklaringen är bland annat kraften i den framväxande innovationsekonomin.

Marginalerna försämras gradvis under 2016 och nivån kan sägas vara likvärdig den som råder under recession. ”Vi tror att en teknologisk innovations-chock har inletts med nya vågor av innovationer inom internet, IT, data processing, automationer, transporter, ny energi, life science och smarta material”, skriver han i marknadsbrevet och tillägger att Silicon Valley samlat en kritisk massa av teknologiskt know-how och entreprenöriell energi som tillsammans med bra finansieringsmöjligheter göder den redan starka förändringsvågen i innovationsekonomin.

Även i USA har marginalerna minskat något under de senaste månaderna, men trots det ligger de nära en historisk topp, runt 15 procent. Det är en skarp kontrast till Europa vars högsta nivå nåddes under 2010, kring 11 procent.

Men i Europa finns få stora bolag med fokus på innovationer. De viktigaste av de teknologiskt ledande bolagen finns i USA. De närmast följande finns i Japan, Sydkorea och Kina, enligt Christophe Donay.

Den växande innovationsekonomin verkar vara den huvudsakliga förklaringen till att bolagen i USA har en starkare intjäningsförmåga än europeiska bolag. Det är också tydligt att innovationsbolagen inte spelar någon större roll för växande marginaler i Europa. Där återfinns i stället cykliska och finansiella bolag.

Det är förklaringen till att det är nödvändigt att applicera två helt olika strategier beroende på vilken av dessa marknader som vi investerar i, anser Christophe Donay.

Christer Fälldin