Husqvarna bättre än befarat Foto: Pressbild

Husqvarna bättre än befarat

Publicerad 2016-02-05 08:58:00

Rapport Husqvarna, som bland annat tillverkar trädgårdsprodukter, redovisar en förlust som var lägre än befarat.

Husqvarna redovisar ett rörelseresultat på -365 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2015.

Enligt SME Direkts sammanställning förväntades ett rörelseresultat på -411 miljoner.

I resultatet ingår strukturkostnader om -153 miljoner kronor. SME-konsensus hade -150 miljoner kronor.

På justerad nivå blev rörelseresultatet -212 miljoner kronor (-265), där SME visade -261 miljoner.

Husqvarnas omsättning uppgick till 5.672 miljoner kronor. Här var 5.539 miljoner väntat.

Utdelningen föreslås bli 1:65 kronor per aktie (1:65), att jämföra med förväntade 1:71 kronor.

Högre efterfrågan i korten

Husqvarna förväntar sig ur ett marknadsperspektiv en stabil till något högre efterfrågan under försäsongen 2016, skriver bolaget i sitt bokslut.

"Utmaningen är nu att bibehålla en förbättringstakt tillräcklig för att kompensera för de negativa valutaeffekterna som uppskattas till upp till minus 500 miljoner kronor för 2016, samt för att finansiera nya aktiviteter hänförliga vårt mål om lönsam tillväxt", skriver vd Kai Wärn.

Han tillägger att utmaningen är särskilt stor under första kvartalet då bolaget räknar med att hälften av helårets valutapåverkan realiseras.

Bland de ytterligare kostnadsreduceringar och effektivitetsförbättringar som Husqvarna tar sig an 2016-2017 nämns fortsatta aktiviteter för att minska produktkostnaden, minskning av indirekta material och logistikkostnader och kapacitetsanpassningar i leveranskedjan och förbättrad effektivitet när det gäller försäljnings- och administrationskostnader.

Direkt

Följ de aktuella aktierna här

Husqvarna B