Husqvarna bättre än väntat Foto: Husqvarna

Husqvarna bättre än väntat

Publicerad 2017-04-21 08:26:00

Rapport Husqvarna rapporterar ett resultat som var bättre än vad analytikerna förväntat sig.

Husqvarna redovisar ett rörelseresultat på 1.425 miljoner kronor för det första kvartalet 2017.

Enligt SME Direkts sammanställning förväntades ett rörelseresultat på 1.349 miljoner.

Husqvarnas omsättning uppgick till 12.746 miljoner kronor. Här var 12.150 miljoner väntat.

Höga volymer lyfte resultatet

Husqvarnas rörelsevinst, som steg 22 procent i det första kvartalet till drygt 1,4 miljarder kronor, lyftes framför allt av högre volymer och en stark produktmixutveckling. Förändringar i valutakurser påverkade rörelseresultatet positivt med cirka 100 miljoner kronor, men motverkades delvis av högre råmaterialkostnader.

Det framgår av delårsrapporten.

"Genomförandet av strategierna för lönsam tillväxt i divisionerna Husqvarna, Gardena och Construction fortskrider väl", skriver vd Kai Wärn.

Koncernens organiska försäljningstillväxt landade på 7 procent.

Division Husqvarnas omsättning steg 17 procent i kvartalet, upp 11 procent valutajusterat. Tillväxten var stark för robotgräsklippare och batteridrivna handhållna produkter i en förbättring som främst är hänförliga Europa.

Gardena ökade omsättningen 13 procent, upp 9 procent valutajusterat. Enligt bolaget kan den positiva försäljningsutvecklingen främst hänföras till god tillväxt för robotgräsklippare och trädgårdsverktyg liksom fortsatt tillväxt genom geografisk expansion och nya försäljningskanaler. Flera produktlanseringar påverkade också positivt.

Inom divisionen Consumer Brands steg försäljningen med 1 procent, men minskade med 4 procent valutajusterat. Försäljningen ökade i Europa medan den minskade i Nordamerika, delvis som en konsekvens av att en del återförsäljare förändrade sitt inköpsmönster till just-in-time, vilket resulterat i senare leveranser.

Constructions omsättning ökade med 24 procent (+18% valutajusterat där förvärv bidrog med 9 procent). Efterfrågan var fortsatt hög i Nordamerika, vilket resulterade i god tillväxt, skriver bolaget. Den stenrelaterade verksamheten var fortsatt svag.

Direkt

Följ de aktuella aktierna här

Husqvarna B