Husqvarna värd 110 kr

Datum: 2007-01-17 16:52

equal-weight

Husqvarna B

Lehman Brothers rekommenderar jämvikt för Husqvarna efter stark uppgång.

Lehman Brothers sänker rekommendationen för Husqvarna till jämvikt från övervikt men riktkursen höjs samtidigt till 110 kronor från 95 kronor. Efter bolagets avknoppning från Electrolux har aktiekursen ökat med nästan 40 procent, enligt Lehman Brothers. På nuvarande aktiekurs ligger potentialen i bolaget främst på lång sikt, vilket innebär att aktien inte kommer att öka på kort sikt, enligt Lehman Brothers.
Kurs då rekommendationen gavs:
108,25 kr
Riktkurs:
110 kr

Rekommendation från: Lehman Brothers

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser