Hur och när Capex ska återhämtas

Datum: 2010-03-08 17:35

Bättre än index

Ericsson B

Tre

Tre faktorer drog, enligt Berstein, ned Capex under 2009: 1) Den ekonomiska lågkonjunkturen satte press på operatörer och deras investeringssförmåga. 2) De svaga lokala valutorna i tillväxtmarknaderna reducerade operatörernas köpkraft i USD och därför också Capex som helhet. 3) Att det fortsatt saknas incitament att investera på mogna marknader. European Wireless Capex minskade med 5 % per år mellan 2004 och 2009, varför operatörer inte såg någon anledning att öka kapaciteten och deras 3G-nätverk stod fortfarande oanvända. Bernstein menar att om dessa tre faktorer kombineras samt att regionala faktorer läggs till, så väntas den mobila infrastrukturmarknaden öka aningens under 2010 (3-5 %) och att den reala Capex återhämtas under 2011 (9%). Bernstein tycker inte att man ska vänta på ”saftiga” Capex-återhämtningar under 2011. Många investerare väntar redan på tecken på stabilisering. Analytikerhuset tror fortfarande på ett svagt första kvartal 2010, men att ett klart tecken på att botten är nådd väntas under andra kvartalet eller som senast under tredje kvartalet. Därför rekommenderar de att man ska ta position nu eller senast i slutet av Q1. Ericsson är, enligt Bernstein, en klar marknadsledare och har den bästa teknologin och geografisk exponering. På grund av detta anser Bernstein att Ericsson är det bästa bolaget att satsa på om man är ute efter Capex-återhämtning. Alcatel-Lucent är dock bolagets svarta får, eftersom verksamheten är överexponerad mot Wireline och trenden i marknadsandelar är oroande.
Kurs då rekommendationen gavs:
75,625 kr
Riktkurs:
100 kr

Rekommendation från: Sanford Bernstein

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser