Omsättningen ökar rejält för Hövding Foto: Hövding

Omsättningen ökar rejält för Hövding

Publicerad 2018-03-08 08:43:00

Rapport Hövding, som säljer airbagcykelhjälmar och som handlas på First North, redovisar en nästan 50-procentig omsättningsökning det fjärde kvartalet.

Hövding sålde 14.945 hövdinghjälmar under fjärde kvartalet 2017. Det är en ökning med 48 procent från 10.101 stycken under fjärde kvartalet 2016. Det framgår av bokslutskommunikén.

I december enskilt såldes 6.235 enheter, försäljningsmässigt den bästa månaden någonsin, enligt vd Fredrik Carling.

Därmed sålde Hövding 40.087 hjälmar under hela 2017 (24.797).

"Tillväxten sker på bred front över de olika försäljningskanalerna. Speciellt anmärkningsvärt är sportkedjorna. Trots att vi under 2017 valde att begränsa antalet butiker i kedjorna representerar sportkedjorna hela 35 procent av försäljningen i Sverige, en ökning motsvarande 324%. Samtidigt ökar cykelspecialistkanalen, med 36 procent. Under 2018 planerar vi expansion inom sportkedjor, i Sverige och internationellt", säger Fredrik Carling.

För fjärde kvartalet uppgick nettoomsättningen till 21,4 miljoner kronor (14,8) och bruttomarginalen uppgick till 22 procent (-10).

Ebitda-resultatet blev -7,5 miljoner kronor (-12,9).

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -19,5 miljoner kronor (-10,2).

"Jag noterar med tillfredställelse att vårt rörelseresultat går i rätt riktning och bekräftar att ökad försäljning inte medför motsvarande kostnadsökning", säger vd.

Direkt

Följ de aktuella aktierna här

Hövding Sverige