Oväntad förlust för Holmen Foto: Bo Göran Bäckström /Holmen

Oväntad förlust för Holmen

Publicerad 2016-02-05 09:04:00

Rapport Holmen redovisar oväntat en förlust som dock beror på jämförelsestörande poster. Exklusive dessa var resultatet positivt och strax över förväntan.

Holmen redovisar ett rörelseresultat på -555 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2015, framgår det av den senaste rapporten.

Analytiker hade i genomsnitt räknat med ett rörelseresultat på 380 miljoner kronor, enligt SME Direkt.

Resultatet innehåller jämförelsestörande poster om -931 miljoner kronor.

Exklusive jämförelsestörande poster blev rörelseresultatet 376 miljoner kronor, medan rörelsemarginalen blev 10,2 procent. Väntat var 380 miljoner respektive 9,3 procent.

Försäljningen uppgick till 3.689 miljoner kronor för perioden. Här låg SME Direkts konsensusprognos på 4.074 miljoner kronor.

Utdelningen föreslås bli 10:50 kronor per aktie (10:00), att jämföra med förväntade 10:75 kronor.

Direkt

Följ de aktuella aktierna här

Holmen B