Holmen inte tillräckligt

Datum: 2001-02-19 08:35

Minska

Holmen B

Holmens resultat nådde inte upp till Swedbanks förväntningar.

Resultatet som Holmen presenterade understeg klart Swedbanks prognoser, särskilt med avseende på kartong- och skogsrörelsen. Detta har föranlett sänkta prognoser med sex respektive åtta procent för år 2001 och 2002. Banken anser att det senaste årets starka kursutveckling gjort att det nu är läge att ta hem vinsten. Swedbank sänker sin rekommendation till minska med en riktkurs på 250 kronor.
Kurs då rekommendationen gavs:
271,5 kr
Riktkurs:
250 kr

Rekommendation från: Swedbank

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser