Holmen bättre än sektorn

Datum: 2005-10-06 16:49

Bättre än index

Holmen B

Carnegie rekommenderar bättre än sektorn för Holmen.

Carnegie rekommenderar bättre än sektorn för Holmen. Orderboken ser stark ut bland annat på grund av säsongsmässiga faktorer och den finska strejken. Andra positiva faktorer är ökande spotpriser, ökande efterfrågan och en starkare US dollar enligt Carnegie. Holmen har säkrat 80 procent av elkonsumtionen för 2006 så det anses enligt Holmen inte vara ett problem. Carnegie anser att Holmen är bra positionerat inför 2006 för dess huvudsakliga produkter.
Kurs då rekommendationen gavs:
243,5 kr

Rekommendation från: Carnegie

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser