Holmen bättre än index

Datum: 2005-08-18 16:57

Bättre än index

Holmen B

Carnegie rekommenderar bättre än index för Holmen

Holmens Q2 rapport slog Carnegies förväntningar tack vare starkare volymer och en fördelaktig produktmix. Carnegie ser dock litet utrymme för prishöjningar under andra halvåret 2005. Däremot kommer 2006 att bli intressant då i stort sett 100 procent av Holmens kontrakt ska omförhandlas. Carnegie anser att Holmen aktien erbjuder exponering mot ett aktieägarvänligt pappers- och pappersmassabolag med konkurrenskraftiga tillgånger, och även om aktien gått bättre än konkurrenternas är värderingen attraktiv och aktien ger bättre direktavkastning än konkurrenternas. Kassaflödet kommer stärkas ytterligare under 2006 då de stora kapitalinvesteringarna kommer minska.
Kurs då rekommendationen gavs:
227 kr

Rekommendation från: Carnegie

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser