Holmen bättre än index

Datum: 2006-08-17 10:08

Bättre än index

Holmen B

Carnegie rekommenderar bättre än index i Holmen.

Carnegie rekommenderar bättre än index i Holmen efter kvartalsrapporten. Kvartalsrapporten var en besvikelse med ett kvartal präglat av produktionsproblem och högre kostnader på insatsvaror, i synnerhet i Spanien, enligt Carnegie. Det ökande kostnadstrycket är oroande, anser Carnegie. Den förväntade utdelningen för 2006 på 13 kronor, eller 4 procent, ger dock stöd åt aktien, enligt Carnegie. Vinst per aktie estimaten sänks till 19,10 kronor för 2006 och 22 kronor för 2007, enligt Carnegie.
Kurs då rekommendationen gavs:
294,5 kr

Rekommendation från: Carnegie

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser