Holmen bättre än index

Datum: 2007-02-02 15:24

Bättre än index

Holmen B

Carnegie rekommenderar bättre än index för Holmen.

Carnegie rekommenderar bättre än index för Holmen efter kvartalsrapporten. Pappersdivisionen var den huvudsakliga besvikelsen under fjärde kvartalet och vinsten blev lägre än förväntat, enligt Carnegie. Kostnadsinflationen är fortfarande hög och ser inte ut att bli bättre på kort sikt heller, enligt Carnegie. Däremot är efterfrågan på tidningspapper fortfarande hög och priserna förväntas öka med 5 procent under 2007, enligt Carnegie. Tillväxtförväntningarna för Holmen är fortsatt intakta eftersom Holmen Madrid förväntas bidra till vinsterna under 2007, enligt Carnegie.
Kurs då rekommendationen gavs:
307 kr

Rekommendation från: Carnegie

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser