Holmen bättre än index

Datum: 2007-05-28 15:34

Bättre än index

Holmen B

Cheuvreux rekommenderar bättre än index för Holmen.

Cheuvreux rekommenderar bättre än index för Holmen och riktkursen höjs till 350 kronor från 320 kronor. Scenariot för trä- och skogspriser på medellång sikt har reviderats med slutsatsen att träpriser kommer att öka på medellång sikt, enligt Cheuvreux. Holmen är ett bolag som tjänar på denna trend eftersom bolaget äger en miljon hektar skog, enligt Cheuvreux. Marknaden fokuserar för lite på Holmens skogsinnehav, enligt Cheuvreux. Holmen själva värderar skogen till 371 kronor per aktie, medan data från de senaste transaktionerna ger ett värde på 418 kronor per aktie, enligt Cheuvreux. En ännu mer aggressiv värdering baserat på den senaste tidens data för träpriser ger ett värde på 571 kronor per aktie, enligt Cheuvreux. Vinst per aktie förväntas bli 21,28 kronor för 2007 och 23,96 kronor för 2008, enligt Cheuvreux.
Kurs då rekommendationen gavs:
305,75 kr
Riktkurs:
350 kr

Rekommendation från: Cheuvreux

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser