Höjer till Starkt Köp

Datum: 2010-09-07 14:23

Starkt köp

Elekta B

Swedbank

Swedbank Markets har höjt rekommendationen för Elekta från tidigare Köp till Starkt Köp. Riktkursen höjs med 40 kronor till 275 kronor. Swedbank skriver i sitt marknadsbrev att efter att nyligen ha träffat bolagets ekonomichef Håkan Bergström och Varians Neil Maidle (investerarkontakter Europa) känner sig banken mer än övertygade. Utsikterna i USA har förbättrats avsevärt, mjukvara och service ökat, kostnadsbasen är effektiv och BRIC-bidraget är starkt. Vidare menar banken på att båda bolagen avkastar bättre än företagsobligationer och bankens analys av utsikterna 2010-2020 pekar på betydande potential.
Kurs då rekommendationen gavs:
227,5 kr
Riktkurs:
275 kr

Rekommendation från: Swedbank

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser