Höjer till övervikt

Datum: 2014-08-08 10:00

Övervikt

SKF B

STOCKHOLM (Direkt) SKF:s rörelsemarginal är på väg upp och med tanke på att det råder allmän skepsis kring just det kan bolaget infria förväntningarna och därmed omvärderas. Det menar Morgan Stanley som har höjt rekommendationen för SKF-aktien till övervikt.

Investmentbanken tror att SKF:s rörelsemarginal kommer att gå upp med drygt 1 procentenhet under den resterande delen av 2014 från det första halvårets 11,9 procent. Ytterligare marginalförbättringar är att vänta bortom 2014, tror Morgan Stanley.

En volymtillväxt på 3 procent under andra halvåret med tillhörande hävstångseffekter är ett av skälen som anförs av Morgan Stanley, realiserade prishöjningar ett annat. Banken pekar även på förbättrad mix, positiva valutaförändringar och besparingar.

Noterbart är att konsensus enligt SME förutser en rörelsemarginal på 11,9 procent för hela 2014, det vill säga implicit en oförändrad rörelsemarginal under det andra halvåret. 

I analysen framhålls även att SKF:s marginaler nu länge legat kring 12 procent och att aktien handlas nära den största rabatten hittills i förhållande till verkstadssektorn i stort. Aktien har också utvecklats sämre än konkurrenter såsom Timken.

"Vi tror att huvudorsaken till att SKF inte har omvärderats likt sektorn i övrigt under det senaste året är avsaknaden av marginalförbättringar", skriver Morgan Stanley som tror att värderingsgapet kommer att stängas när marginalerna väl förbättras.

Morgan Stanley har samtidigt höjt riktkursen från 172 till 197 kronor. SKF handlas kring drygt 161 kronor på fredagsmorgonen.

Kurs då rekommendationen gavs:
161,6 kr
Riktkurs:
197 kr

Rekommendation från: Morgan Stanley

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser