Höjer riktkursen - men rekommenderar minska

Datum: 2014-08-25 08:30

Minska

Latour B

STOCKHOLM (Direkt) Handelsbanken Capital Markets har höjt riktkursen för Latour till 180 kronor från tidigare 165 kronor, efter en genomgång av investmentbolagets portfölj och hur den utvecklades under andra kvartalet.

Det framgår av en analys daterad 21 augusti.

Andra kvartalets substansvärde per aktie om 223 kronor motsvarade en 4-procentig ökning jämfört med första kvartalet, justerad för utdelning. Fagerhult och Loomis gick starkt medan det största innehavet, Assa Abloy, var oförändrad. Nederman och Tomra sjönk med 9 respektive 11 procent.

Nya affärsområdet Nord-Lock fortsätter att leverera mycket starka marginaler och intäktstillväxt och orderintaget verkar kunna ligga kvar i linje med nuvarande fakturering, resonerar Handelsbanken höjer värderingen på Nord-Lock från 1,6 till 1,9 miljarder kronor. Banken höjer även Swegons värdering från 3,7 till 4,5 miljarder kronor.


Latour handlas med 12 procents rabatt mot substansvärdet, vilket är något under treårssnittet, och säsongmönstret indikerar en ganska oförändrad rabattnivå under höstmånaderna. Handelsbanken har en negativ syn på 79 procent av de börsnoterade innehaven och upprepar rekommendationen minska.

Kurs då rekommendationen gavs:
192,7 kr
Riktkurs:
180 kr

Rekommendation från: Handelsbanken Capital Markets

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser