Höjer riktkurs efter att ha träffat bolagets ledning

Datum: 2010-09-20 10:18

Keybanc

Keybanc höjer riktkursen för Autoliv till 74 USD, motsvarande cirka 520 kronor samtidigt som rekommendationen Köp upprepas. Keybanc bedömer efter att ha träffat bolagets ledning att tillväxtsutsikterna för de kommande två åren ser goda ut. Även på längre sikt ser möjligheterna till tillväxt ut att stärkas. Banken menar även på att det är mer realistiskt att bolaget kan behålla rörelsemarginalen på 10-12 procent under en överskådlig framtid som en effekt av den hävstång som finns i rörelsen och omstruktureringar. Från dagens aktiekurs innebär Keybancs riktkurs en potential på cirka 20 procent.
Kurs då rekommendationen gavs:
430,25 kr
Riktkurs:
520 kr

Rekommendation från: Keybanc

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser