Höjer prognoser efter förvärvet av Råbe Industrikonsult

Datum: 2010-09-06 13:48

Erik

Erik Penser FK upprepar rekommendationen Köp för Rejlers och höjer samtidigt riktkursen till 63 kronor från tidigare 60 kronor. Detta görs efter förvärvet av Råbe Industrikonsult med 70 konsulter där köpeskillingen uppgick till 70 MSEK. Förvärvet gör att Rejlers EPS ökar med 0,9 kronor proforma. Detta har lett till att Erik Penser FK har höjt sina EPS-prognoser med 12 % för 2011 och med 9 % för 2012. Rejlers handlas för nuvarande till ett P/E om 10 för 2011 exklusive nettokassan. Erik Penser FK anser att ett P/E om 12 är en mer rättvisande värdering, vilket motsvarar kursen 63 kronor.
Kurs då rekommendationen gavs:
54,125 kr
Riktkurs:
63 kr

Rekommendation från: Erik Penser Bank

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser