Höjda prognoser för SKF

Datum: 2003-01-29 11:52

Övervikt

SKF B

JP Morgan höjer vinstprognoserna för SKF efter rapporten.

Rapporten visade förbättrade intäkter och en högre än väntad marginaltillväxt. För innevarande år höjs prognosen med 4 procent till en vinst per aktie på 22,10 kronor och för 2004 justeras vinstprognosen upp med 3 procent till 24,50 kronor per aktie. Tisdagens kursfall i aktien beror främst på vinsthemtagningar och nuvarande kurs är attraktiv, anser investmentbanken. JP Morgan upprepar rekommendationen övervikt och anser att 280-300 kronor är ett rättmätigt värde på SKF-aktien.
Kurs då rekommendationen gavs:
210 kr

Rekommendation från: JP Morgan

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser