Höjda estimat 2010-2012

Datum: 2010-06-14 17:49

Köp

MTG B

Erik

Erik Penser FK har höjt estimaten för 2010-2012 för MTG med 5-3 % efter kapitalmarknadsdagen i London. Rekommendationen är fortsatt Köp med en ny riktkurs på 510 kronor (500). Fri-TV Skandinavien väntas en tillväxt om 19 % i lokal valuta (tidigare 15 %). Andra kvartalet ser ut att bli bra (Norge och Danmark väntas växa), vilket även talar för ett starkt andra halvår eftersom annonsörerna vill säkra TV-exponering. Kassaflödesprognosen för 2010 har sänkts men för 2011-2012 har prognosen höjts efter information kring bolagets köp av rättigheterna för Premier League i Sverige. Värderingen på P/E 12,1x för 2011 är 19 % lägre än sektorsnittet. Givet att den normaliserade vinsten i Östeuropa är högre än väntat 2011, anser Erik Penser FK att en premie är motiverad.
Kurs då rekommendationen gavs:
444,7 kr
Riktkurs:
510 kr

Rekommendation från: Erik Penser Bank

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser