Höjd till Köp efter stark rapport

Datum: 2010-09-03 15:28

Ålandsbanken

Ålandsbanken höjer teknikhandelsbolaget Addtech till Köp efter att bolaget levererat en stark rapport i juli. Den organiska tillväxten fortsatte att förbättras och uppgick till 9 % under kvartalet. Ledningen gav samtidigt ett positivt intryck gällande efterfrågan. Bolaget har sedan januari förvärvat fem bolag vars totala försäljning uppgår till 360 MSEK. Efter det senaste förvärvet har Ålandsbanken höjt sina prognoser. Den höga graden av förvärv bör leda till en högre värdering framöver. Addtech handlas till P/E 2010 13,5 och 11,3 2011.
Kurs då rekommendationen gavs:
134 kr

Rekommendation från: Ålandsbanken

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser