Höjd till Köp

Datum: 2010-09-07 16:56

Vid

Vid Handelsbanken Capital Markets besök i Kina har de erfarit att lagren av basmetaller är på rekordlåga nivåer. Anledningen är dels en säsongsmässigt svag efterfrågeperiod och dels försiktighet från investerarnas sida inför eventuella effekter på efterfrågan av den kinesiska statens agerande för att kyla av ekonomin. Aitiksgruvans utveckling kommer i fortsättningen att vara orolig för Boliden, men problematiken är välkänd och Handelsbanken tror att investerare väljer att fokusera på styrkan i kopparpriserna framöver. Kopparpremierna har stigit den senaste tiden, vilket tyder på ökad efterfrågan. Handelsbanken räknar med att investeringarna i Kina fortgår och bedömer sannolikheten för en husbubbla i landet som begränsad. Det minskade utbudet och stark efterfrågan är positivt för Boliden. Rekommendationen höjs till Köp.
Kurs då rekommendationen gavs:
91 kr

Rekommendation från: Handelsbanken

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser