Höjd riktkurs efter nya prisprognoser

Datum: 2011-02-01 10:00

STOCKHOLM

STOCKHOLM (Direkt) Goldman Sachs uppdaterar sina riktkurser på bolag inom oljesektorn, främst för att räkna in sin nya prognos om ett oljepris 2011 på 100 dollar per fat (tidigare 85 dollar per fat) men även med hänsyn till valutakursrörelser.

Vad gäller PA Resources tar Goldman även med den besvikelse som bolaget uppdatering nyligen var, det vill säga beskedet om torra brunnar i Turquoise och Cobalt samt svag produktion vid Azurite. Goldman har tagit bort värdet på Cobalt-fyndigheten, minskat reservantagandet för Turquoise från 65 till 35 miljoner fat samt minskat det för Azurite från 72 till 65 miljoner fat. Medan förbättringar i Kongo till stor del kompenserar för ovanstående, har Goldman lagt till ytterligare risk för bolaget position i Tunisien givet oroligheterna där samt räknat in en 2-för-1 farmout i estiaten för bolagets Grönlandsmark.

Antaget ett oljepris på 100 dollar per fat för 2011 blir riktkursen för PA Resources 9:90 kronor. Med förra oljeprisprognosen 85 dollar per fat, skulle PA Resources nya riktkurs landat på 8:20 kronor. Tidigare riktkurs som Goldman haft för aktien var 9:80 kronor. Rekommendationen är alltjämt köp.
Kurs då rekommendationen gavs:
5,05 kr
Riktkurs:
9,9 kr

Rekommendation från: Goldman Sachs

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser