Höjd riktkurs

Datum: 2005-02-22 00:53

equal-weight

Intrum

Morgan Stanley behåller rekommendationen jämvikt på Intrum Justitia.

Morgan Stanley behåller rekommendationen jämvikt på Intrum Justitia. Bolagets inlösensprogram som motsvarade en utdelning på 7 kronor per aktie var avsevärt högre än investmentbankens utdelningsprognos på 2:94 kronor. Omsättnings- och ebita-prognoserna lämnas orörda. Men på grund av det minskade antalet aktier och effekten från IFRS, utan avskrivning av goodwill, höjs prognosen för vinsten per aktie. Morgan Stanley anser att de huvudsakliga riskerna mot värderingen är svagare utveckling än väntat i den brittiska verksamheten och Industri Kapitals ägarandel.
Kurs då rekommendationen gavs:
55,375 kr

Rekommendation från: Morgan Stanley

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser