Höjd försäljnings- och marginalprognos

Datum: 2009-12-11 12:12

Autoliv

Autoliv höjer försäljningsprognosen för fjärde kvartalet 2009 med 10 % och EBIT-marginalprognos (innan omstruktureringskostnader) till minst 9 % från minst 7 %. Omstruktureringskostnaderna för helåret 2009 väntas landa på 120-140 MUSD mot tidigare prognos om 100 MUSD. Förvärvet av Delphi är förklarar sannolikt en del av ökningen. Denna uppgradering är en signal att marknaden återhämtar sig och att bolagets marginal gynnas av återhämtningen.
Kurs då rekommendationen gavs:
285,5 kr
Riktkurs:
320 kr

Rekommendation från: Erik Penser Bank

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser