Högt värderad och säljvärd

Datum: 2002-01-24 12:40

Riskerna överväger avkastningsmöjligheterna för Nolato-aktien enligt Finanstidningen.

Efter ett katastrofalt 2001 bör Nolato kunna uppvisa en relativt god resultatförbättring. Osäkerheten är dock stor, främst de svaga finanserna med en nettoskuldsättning på hela 42 kronor per aktie. P/E-talet för 2002 är höga 30, men vinstmultipeln faller ganska drastiskt räknat på 2003 års vinstprognos. Beroendet av Ericsson är dock högt och framtidsutsikterna osäkra vilket gör aktiens värdering för hög. Finanstidningen rekommenderar därför sina läsare att sälja Nolato-aktien.
Kurs då rekommendationen gavs:
55 kr

Rekommendation från: Finanstidningen

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser