Högre volymer väntas men marknaden bortser från tre faktorer

Datum: 2010-10-06 14:45

Undervikt

Sandvik

Morgan

Morgan Stanley höjer riktkursen för Sandvik till 90 kronor från tidigare 85 kronor. Rekommendationen Undervikt upprepas. Kursen höjs till följd av antagandet om högre volymer och höjda EPS-estimat med i snitt 7 %. Investmentbanken är fortfarande 11 % under konsensus för 2011 och anser att bolagets förmåga att hålla ner kostnaderna när volymerna kommer tillbaka ofta överskattas. Enligt Morgan Stanley beräkningar kommer tidigare besparingar om 2 MDRSEK att återkomma som kostnader under nästa år. Denna summa utgör 15 % av koncernens EBIT eller 2 procentenheter av EBIT-marginalen. Vidare anser investmentbanken att marknaden bortser från följande tre faktorer. Banken tror att divisionen Toolings lönsamhetsförbättring kan gå långsammare än väntat. Morgan Stanley tror också att divisionen SMCs marginal kan komma att hämmas i och med att mixen förändras. Det är dessutom denna division som kommer att drabbas hårdast om de tidigare besparingarna återkommer som kostnader. Vidare kan återhämtningen i division SMTs marginaler bli långsammare än allmänt väntat och dessa kommer att dra ned koncernsnittet under 2011.
Kurs då rekommendationen gavs:
102,3 kr
Riktkurs:
90 kr

Rekommendation från: Morgan Stanley

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser