Högre värdering kan motiveras

Datum: 2008-05-23 09:30

Köp

MTG B

Fortsatt god tillväxt, framför allt i Östeuropa, med förbättrade marginaler i kombination med återköp av aktier talar enligt Börsinsikt för att MTG:s kursutveckling fortsätter.

På ett års sikt är Börsinsikts bedömning att aktien har potential att klättra upp mot 500 kronor varför rekommendationen köp upprepas. Sett till p/e-talen för de närmaste åren, 16 och 14,5 för 2008 respektive 2009, uppges handlas MTG med en premie i förhållande till resten av börsen vilket ses som motiverat med tanke på tillväxt och marginaler.
Kurs då rekommendationen gavs:
413 kr
Riktkurs:
500 kr

Rekommendation från: Börsinsikt

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser