Högre råmaterialspriser och starkare krona

Datum: 2010-03-18 17:56

Sämre än index

SCA B

Bank

Bank of America/Merrill Lynch (BoA) sänker rekommendationen för SCA till Underperform från tidigare Neutral. Även riktkursen sänks från 102 kronor till 95 kronor. Banken konstaterar att SCA under 2009 fick ett positivt bidrag om 4 miljarder kronor tack vare lägre råmaterialkostnader och den fördelaktiga valutasituationen. Detta har nu förändrats i och med att priset på papper och returpapper ökar medan kronan stärks. Bolaget är i nuläget i början av prishöjningsprocessen och detta kommer att ta en del tid enligt BoA. Marginalen för Mjukpapper kommer, enligt banken, att falla med 7,3 procent under 2010 vilket är betydligt lägre än bolagets långsiktiga mål på 10 procent. Det är inte heller vidare troligt att SCA avyttrar sin förpackningsverksamhet under 2010, utan det är mer sannolikt att detta genomförs under 2012 då verksamheten genomgått en omstruktureringsprocess och därmed gå som bäst.
Kurs då rekommendationen gavs:
101,8 kr
Riktkurs:
95 kr

Rekommendation från: Bank of America/Merrill Lynch

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser