Hög risk men stora möjligheter

Datum: 2008-05-19 13:22

Det höga oljepriset innebär stora vinstmöjligheter för rederiet Transatlantic, menar Dagens Industri.

Sämre utsikter för världsekonomin uppges dock vara ett hot mot bolaget, men offshoreverksamheten bedöms göra att bolaget har stora vinstmöjligheter trots konjunkturutsikterna. P/e-talen för i år och 2009 beräknas till 7,4 respektive 7,1. Eget kapital per aktie uppgår till 43 kr och övervärdet på flottan är 40 kr per aktie, enligt bokslutet. DI skriver att för den riskvillige, som inte är fullt så pessimistisk om den globala konjunkturen och tror på ett fortsatt högt oljepris, är Transatlantic väl värd en plats i portföljen.
Kurs då rekommendationen gavs:
47,45 kr

Rekommendation från: Dagens Industri

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser