Hög risk men liten potential

Datum: 2008-07-27 22:44

Sälj

SEB A

SEB har en låg värdering, vilket enligt tidningen inte är utan anledning.

Värderingen är ett p/e på drygt sju för 2008 och strax därunder för 2009. Banken har dock relativt stor cyklisk svängning i intjäningen och en besvärande exponering mot Baltikum. Riskerna bedöms överväga och Börsveckan ger aktien en säljrekommendation.
Kurs då rekommendationen gavs:
126,625 kr

Rekommendation från: Börsveckan

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser