Hög rabatt i Kinnevik

Datum: 2001-01-10 09:22

Hög rabatt och framtida planer på en notering av Transcom gör köpläge.

Kinnevik har nyligen förvärvat den resterande delen av Transcom. Detta bedöms av Hagströmer & Qviberg som ett drag för att inom en snar framtid kunna notera aktien. Kinnevik erlägger inga kontanter i nuläget för aktierna utan de två ägarna SEC, med 37 procent, och Great Universal, med 12 procent, kommer vid en framtida notering att erhålla ett pris baserat på ett 60 dagars genomsnittligt pris efter noteringen, skriver Hagströmer & Qviberg. Vid en framtida notering kommer ytterligare värden att synliggöras I Kinnevik och rabatten kommer sannolikt att minska. Hagströmer & Qviberg upprepar sin köprekommendation och menar att en rabatt på 38 procent är för hög.
Kurs då rekommendationen gavs:
198,5 kr

Rekommendation från: Hagströmer & Qviberg

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser