Hög rabatt i Bure

Datum: 2000-11-28 08:49

Starkt köp

Bure Equity

Bure har en bra historisk utveckling, vilket borgar för bra framtida utveckling.

Hagströmer & Qviberg anser att Bure är köpvärd. Framgångsfaktorerna för Bure Equity är satsningar i tidiga faser, gedigen utvärdering och investeringar spridda på ett stort antal tillväxtbolag som "odlas" 3-5 år innan avyttring, skriver H&Q. Bure har hittills visat på bra historiskt utveckling vilket även borgar för en trygg utveckling i framtiden. Därmed är dagens substansrabatt på 35 procent för hög. Mäklarfirman anser att en befogad rabatt borde ligga kring 15 procent. H&Q behåller sin köprekommendation.
Kurs då rekommendationen gavs:
59 kr

Rekommendation från: Hagströmer & Qviberg

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser