Hög rabatt i Bure

Datum: 2001-02-28 09:04

SEB anser att Bure är ett bra placeringsalternativ på kort sikt.

En eventuell utdelning av Observer till ägarna skulle gynna värderingen av Bure, menar SEB. Dagens substansrabatt på omkring 30 procent borgar för en kursuppgång menar banken. Vidare skriver SEB att Bures kassa på över en miljard kronor ger företaget ett stort handlingsutrymme, samtidigt som aktien anses vara en god placering på några månaders. På lång sikt upprepas behåll.
Kurs då rekommendationen gavs:
50,5 kr

Rekommendation från: SEB

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser