Hög exponering mot tidningspapper blir en styrka 2011

Datum: 2010-10-05 13:59

Minska

Holmen B

Handelsbanken

Handelsbanken Capital Markets höjer sina EPS-estimat 2011-12 för Holmen med 48 % respektive 18 %. Höjningen drivs av Handelsbankens tro om utvecklingen på tidningspapperspriset (+15 % y-o-y i euro), då Holmen erhåller 90 % av sina tidningspappersvinster från Europa. Banken noterar även att bolaget har hedgat 85 % av dess kassaflöde i euro för 2011e vid kursen 10,6 kronor/euro, vilket bör åtnjuta positiva valutakurseffekter det kommande året. Medan Holmen vinstmomentum ser attraktivt ut, är avkastningen på kort sikt ej inspirerande. Istället för förbättrad intjäning är bolagets kassaflöde tyngt av höga CAPEX-kostnader, vilket medför att utdelningarna för 2010e-11e antagligen kommer att vara blygsamma. Då holmen bara har 140 kton i journalspappersexponering så kommer bolaget inte att dra stor nytta från UPM/Myllykoski-affären. Handelsbankens EBIT-estimat för 2011e-12e ligger 20-40 % över konsensus, men väljer ändå att på lång sikt sänka estimaten för att reflektera den reviderade synen på tidningspapperspriset. Rekommendationen är Minska och riktkursen är 180 kronor.
Kurs då rekommendationen gavs:
205,8 kr
Riktkurs:
180 kr

Rekommendation från: Handelsbanken

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser