H&M´s rapport en besivkelse

Datum: 2001-03-30 00:25

Minska

H&M B

Rapporten var en besvikelse och Enskilda sänker sin rekommendation för bolaget.

Banken anser att H&M´s rapport var mycket svag, kostnader och lagernivåerna var allt för höga på grund av bolagets kraftiga expansion. Enskilda menar att risken i H&M har ökat avsevärt och man sänker vinstestimaten för helåret med nio procent. Vinsten för det första kvartalet var 20 procent lägre än bankens prognos samtidigt som omsättningen var något bättre än förväntat. Rekommendationen sänks från köp till minska.
Kurs då rekommendationen gavs:
158,5 kr

Rekommendation från: Enskilda Securities

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser