H&M värd 220 kronor

Datum: 2004-06-24 09:59

Bättre än index

H&M B

Fischer Partners Fondkommission spår att H&M kommer att utvecklas ”bättre än index”.

Fischer Partners menar att Hennes & Mauritz rapport i stort sett var i linje med vad som var förväntat. Överlag så var det mer positiva signaler än vad det var negativa, i rapporten. Fischer menar att USA verksamheten är starkare än väntat, vilket leder till att estimaten justeras upp. I år spås en vinst på 9,06 kronor per aktie och nästa år väntas vinsten öka till 10,46 kronor. Riktkursen sätts till 220 kronor per aktie.
Kurs då rekommendationen gavs:
189,75 kr
Riktkurs:
220 kr

Rekommendation från: Fischer Partners

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser